Rosenhoito

Kehonkieli

Kehomme asento muovautuu vuosien saatossa. Meillä jokaisella on aivan omanlaisemme sekoitus lihasjännityksiä, ja siksi asentomme muotoutuu oman persoonamme kuvastajaksi. Kehomme on hyvin tiiviissä yhteydessä mieleemme ja siksi elämän varrella koetut tunteet ja tapahtumat, joita ei ole kyetty käsittelemään, näkyvät ja tuntuvat myös kehossa, tahdoimmepa sitä tai emme. Kroonisiksi muuttuessaan ne rajoittavat elämistä ja itsensä ilmaisemista. Tunnemme vain kivun ja jäykkyyden.

Rosenhoito

Rosenhoidossa kohdistetaan huomio lihaksiin joiden pitäisi liikkua, mutta jotka eivät liiku. Hoidon tarkoituksena on lisätä tietoisuutta kehossa, löytää jännitysten ja rajoitusten todellisuus. Jännityksien vapautuminen avaa uusia mahdollisuuksia sekä lihaksille että tunteille. Fyysinen rentoutuminen sallii lisää tilaa keholle ja mielelle. Tähän tilaan tulee uusia mahdollisuuksia, jotka ovat lähempänä omaa todellista luontoa ja olemusta. Kun ihminen on yhteydessä todelliseen minuuteensa, keho toimii vapaasti ja pidäkkeettömästi.

Rosenhoito sopii kun:

 • kärsit erilaisista kehon jännityskivuista
 • tunnet ahdistusta ja jatkuvaa uupumusta
 • olet lukossa
 • jännität
 • haluat lisätä itsetuntemustasi
 • haluat kokea ja tuntea syvemmin
 • olet utelias kehoosi kätketyistä pidäkkeistä
 • haluat löytää uusia voimavaroja ja mahdollisuuksia elämääsi

Rosenhoito ei sovi jokaisessa tilanteessa ja kaikille

 • psyykkistä sairautta potevalle tai voimakkaita psyykenlääkkeitä käyttävälle henkilölle. Tällainen henkilö tarvitsee myös fyysisiä suojamekanismejaan. Tällaisen henkilön suojamekanismit eivät välttämättä toimi normaalilla tavalla. Terveen ihmisen sisimmästä nousee käsittelyyn se, minkä hän sillä hetkellä pystyy kohtaamaan.
 • päihde- tai huumeriippuvuuksista kärsiville. Kun riippuvuus on katkaistu, rosenhoito voi toimia yhtenä eheyttäjänä.
 • lapsille ja nuorille (alle 18v). He ovat vasta luomassa omia psyykkisiä ja fyysisiä suojamekanismejaan ja tarvitsevat kehityksessään fyysisten lihasjännitysten tukea. Suositellaan vasta sitten kun nuori on tarpeeksi itsenäistynyt.